Be kaukės (I dalis)
Data: 2007.01.16 10:10
Tema: Įdomybės, pikantiškos naujienos


Tolerantiško jaunimo asociacija kviečia prisijungti prie naujo projekto "Be kaukės".

Vienas iš esminių homoseksualių asmenų bruožų yra gyvenimas su kauke. O vienas iš būdų padėjusių mums nenuskęsti visiškoje vienatvėje yra gebėjimas atpažinti tas kaukes. Už tų kaukių slėptis turi ne tik paprasti žmonės, tačiau ir daug daug įžymybių. Dalis dar iki šiol slepiasi, kiti su kaukėmis nuėjo anapilin. Bet... Kai kurios jos buvo atidengtos. Atidengtos ne dėl to, kad sumenkintų nuveiktus darbus, bet kad tie darbai padėtų tiems, kurie iki šiol dar turi slėptis.

Projekto tikslas supažindinti su kuo daugiau žmonių, kurie turėjo arba turi didelę įtaką žmonijai.

Kviečiame prisijungti ir Jus. Jei žinote įžymių žmonių, kurių kaukė jau atskleista leiskit susipažinti visiems GayLine lankytojams. Atsiųskite aprašymus apie juos, jų veiklą. Nuoširdžiai laukiame.


SOKRATAS: „Žinau, kad nieko nežinau“.

469-399 m. pr. Kr.
"Kai grįžome iš spektaklio, aš nuėjau į lovą ir pradėjau skaityti Kerio Platoną. Taip atsitiko, kad apsistojau ties „Fedru“ („Phaedrus“). Keletą kartų įdėmiai skaičiau nuo pradžios iki galo. Tada pradėjau "Puotą" ("Symposium") ... Kai užverčiau knygą, pro mano kambario langą jau švietė saulė.

Skaitydamas "Fedrą" ir "Puotą" - sielos mite ir Pausanijaus, Agatono bei Diotimo kalbas - aš pagaliau atradau tikrą

liber amoris, atskleidžiau tai, ko ieškojau, ilgai puoselėto idealizmo pašventinimą. Tartum pats kalbėčiau Platono žodžiais, tartum iki savo gimimo būčiau gyvenęs graikų filosofo mylimojo gyvenimą.

" ... Aš pajutau po kojomis žemę. Gavau sankciją meilei, kuri valdė mane nuo vaikystės. Tai buvo poezija, mano paties entuziazmo vyriškajam grožiui filosofija, kuri išreikšta magišku nepakartojamu stiliumi. Dar daugiau: dabar aš žinojau, kad graikai - tikri antikos graikai - į meilę tarp tos pačios lyties asmenų žiūrėjo rimtai, suteikė jai moralinio žavesio, išaukštino ją".

Taip rašė XIX a. homoseksualistų teisių gynėjas Džonas Adingtonas Simondsas (10) savo "Atsiminimuose". Šis jo įrašas apie Sokrato mokymo atradimą, kai jam buvo septyniolika metų, iškalbingai liudija apie įtaką, kurią senovės Atėnų filosofas darė gėjų vaizduotei per pastaruosius 2400 metų. Sokratas labai įtikinamai ir tvirčiau negu bet kas kitas suteikė homoseksualinei meilei moralinį svorį. Tai darydamas, Jis padėjo gėjams ir lesbietėms atrasti save sunkiai suvokiamose ir besikeičiančiose sferose.

Sokratas (Sokrates) gimė 469 m. prieš Kristų graikų mieste-valstybėje Atėnuose. Jo tėvas Sofroniskus buvo skulptorius, motina Fenaretė - pribuvėja. Apie Sokrato vaikystę žinome nedaug, nors yra įrašų, rodančių, kad sulaukęs septyniolikos jis buvo filosofo Archelo, kuris buvo pirmojo Atėnų filosofo - Anaksagoro - mokinys, numylėtinis ir pasekėjas. Per Peloponeso karą (531-404 m. pr. Kr.) Sokratas tarnavo pėstininku Atėnų armijoje, Potidėjos mūšyje išgelbėjo gyvybę savo žymiajam mokiniui Alkibiadui. Norėdamas išsaugoti dvasinę nepriklausomybę, Sokratas nusibrėžė tokius griežtus savo gyvenimo rėmus, kad Antifonas pastebėjo: "Jeigu vergas būtų verčiamas taip gyventi, - jis pabėgtų". Visiškai nepaisydamas asmeninių reikalų, Sokratas leido dienas sėdėdamas alyvmedžių šešėlyje ir diskutuodamas su turtingais jaunuoliais apie teisingumą, vertybes, dievobaimingumą ir sielą. Kaip mokytojas ir jaunų vaikinų meilužis, jis buvo nusistovėjusios Atėnų pederastijos (arba meilės berniukams) įsikūnijimas.

Sokratas nepaliko raštų, ir žinios apie jo mokymą bei asmenybę mus pasiekė iš žymaus filosofo mokinio Platono dialogų bei kito studento - Ksenofonto - memuarų. Juodu abu pažinojo Sokratą paskutinius dešimt šio gyvenimo metų.

Netgi savo laikais Sokratas buvo laikomas protingiausiu tarp vyrų.

Iš tikrųjų tai paskelbė netgi Delfų orakulas. Sokratas su jam būdingu gudrumu tvirtino, kad visi jo dialogai - tai orakulo išbandymas. Norėdamas "apkaltinti dievą melu", jis pradėjo ieškoti kažko protingesnio už save.

Tačiau priėjo prie išvados, kad pats yra protingesnis už kitus. Kadangi suprato jog pats ne viską žino. Šiuo pagrindu susiformavo žymioji Sokrato ironija: jis nuolat atsisakydavo patvirtinti, kad ką nors žino. Filosofas neturėjo tvirtų filosofinių doktrinų jis buvo tarsi kitų žmonių idėjų pribuvėja. Taip atsirado garsusis Sokrato metodas: jis užduodavo savo studentams, daugybę klausimų, paskui, studijuodamas jų reikšmes, išvesdavo išmintį, kuri glūdėdavo studentų sielose. Jo tikslas buvo savęs pažinimas, kuris išliko suformuluotas tokiose žymiose frazėse. kaip "Pažink save" ir "neištyrinėtas gyvenimas nevertas gyvenimo". Sokratas įrodinėjo: kadangi - niekas sąmoningai nedaro blogo, žinios apie savo tikrąjį "aš" neišvengiamai atveria žmogui akis ir skatina gyventi dorą gyvenimą.

Sokratui priskiriami nuopelnai už filosofijos atskyrimą nuo mokslo ir pastūmėjimą etikos link bei už susidomėjimo filosofijos metodais skatinimą,. Jo milžinišką įtaką vakarietiškam mąstymui rodo ir tai, kad šiandien mes naudojame terminą priešsokratinis, kuriuo apibūdiname garsiojo filosofo pirmtakus.

Kritikuodamas Atėnų politines bei religines institucijas Sokratas įsigijo daug priešų. 399 m. pr. Kr. jis buvo apkaltintas Atėnų jaunimo tvirkinimu,. moralės nepaisymu bei religinėmis erezijomis. Dabar manoma, kad . filosofo areštas bent kažkuria dalimi susijęs su jo įtaka Alkibiadui ir Kritijui kurie išdavė Atėnus valdant Tironijos oligarchijai (404-403 m.). Teisme Sokratas tvirtai atsisakė prisipažinti nusikaltęs ir tvirtino priešingai, kad jis turėtų buti pagerbtas, kaip visuomenės geradarys už savo, kaip mokytojo, vaidmenį. Šis tvirtinimas supykdė teismą, ir Sokratas buvo nuteistas mirti. Tačiau greitai įvykdyti nuosprendžio nepavyko, nes šventasis laivas, kartą per metus siunčiamas į Delo salą, dar nebuvo grįžęs. Per tą laiką kalėjime Sokratas įsigijo draugų bei diskutavo su jais apie filosofiją.

Jo studentas Kritas sukūrė pabėgimo planą, tačiau Sokratas jo atsisakė. Taip tikriausiai norėjo paprieštarauti Atėnų gyventojams dėl jų kaltinimų neteisingumo. Gavęs nuodų, nesipriešindamas juos išgėrė. Sokrato teismas ir mirtis iškalbingai apibūdinti Platono kūriniuose "Sokrato apologija" („Apology“), "Kritonas" ("Crito") ir "Fedras" ("Phaedrus").

Platono darbais "Puota" ir "Fedras" Sokratas darė įtaką homoseksualistams. Šiuose dviejuose dialoguose filosofas nagrinėja, kaip vyresnio vyro erotinė aistra gražiam vaikinui virsta meile, "Vyro aistra berniukui - tai dieviška beprotybė; jos pagauti mes nesirūpiname materialiais poreikiais, elgiamės kilniai, be savanaudiškų paskatų, Tačiau ši aistra negali būti fizinė. Greičiau jau mylėdamas gražų vaikiną vyresnis vyras atiduoda duoklę ne tam vaikinui, bet filosofiniam grožiui, kurį tas vaikinas įkūnija. Aistros beprotybė artimai susijusi su poezijos bei filosofijos beprotybe. Ji perkelia mus nuo smulkmeniškų reikalų prie nesavanaudiškų (vadinasi, ir filosofinių) pasaulio vertinimų. Vaikino įkūnytas grožis veda mus nuo vienos dieviškos beprotybės prie kitos".

Tai platoniškos meilės esmė. Per ją vyresnis vyras tampa gražaus vaikino mokytoju ir įsimylėjėliu. Pavyzdžiui, Sokratas Platono kūrinyje "Phaedrus" sako: "Kiekvienas įsimylėjėlis nori, kad jo mylimasis būtų panašus į dievą, todėl užkariavęs veda jį to dievo takais. dėl savo panašumo jis tartum atkartoja to dievo gyvenimą ir duoda patarimų vaikinui bei moko jį. Jo elgesyje nėra pavydo ar smulkmeniško piktumo, kiekvienas jo veiksmas - tai siekimas savo mylimąjį padaryti panašų į save bei jų garbinamą dievą. Taigi tikrų įsimylėjėlių pastangos tose paslaptingose apeigose yra nuostabios ir palaimingos".

Nors filosofai iki šiol rūpestingai stengėsi ignoruoti atvirą homoseksualinę meilę, kuri yra "Fedro" ir "Puotos" pagrindas, skaitytojai gėjai visada rasdavo kelią prie šių tekstų. Tai, ką čia perskaitydavo, jiems būdavo netikėtas atradimas. Aš Sokrarą laikau įtakingiausiu gėjumi, nes jis suteikė esminį filosofinį pagrindą homoseksualistų ir lesbiečių identiškumo ieškojimams bei savęs pažinimui. Tam tikra prasme, nuo jo prasidėjo tai, kas esame mes.


Pagal Paul Russell ir daugiakalbę elektroninę atvirąją enciklopediją.
Parengė wincik, TJA

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=955