Užmirštoji tos pačios lyties santuokų istorija
Data: 2015.03.29 10:00
Tema: Kita informacija


Tos pačios lyties santuokų oponentai dažnai kalba apie santuoką, kaip apie 2000 metų senumo (ar dar senesnę) tradiciją. Nekreipdami dėmesio, kad santuokos apibrėžimas ne tik keitėsi nuo tada, kai tai buvo verslo sandėris, įprastai sudaromas tarp vyrų, bet yra ir pakankamai įrodymų, kad ir pačioje krikščioniškoje tradicijoje, santuoka kito nuo tų laikų, kai tos pačios lyties sąryšiai buvo ne tik toleruojami, bet ir švenčiami.

Žymiajame Šv. Kotrynos vienuolyje, Sinajaus kalno papėdėje, yra ikona, kurioje apsigaubę tuokiasi du krikščionių šventieji. Jų „pronubus“ (oficialus liudininkas, kitaip „vyriausiasis pabrolys“) pavaizduotas yra pats Jėzus Kristus.

Laimingoji pora yra 4-ojo amžiaus krikščionių kankiniai šventieji Sergijus ir Bakchas – abu vyrai.

Severinus Antiochietis šeštajame šimtmetyje paaiškino, kad „mes neturėtume savo kalba išskirti [Sergijų ir Bakchą], kurie buvo sujungti gyvenime“. Kalbant tiesmukai, konkrečia graikų 10-ojo amžiaus jų gyvenimo vertinimo kalba, Šventasis Sergijus aprašytas, kaip Bakcho „mylimas kompanionas ir meilužis (erastai)“.

Legenda pasakoja, kad Bakchas pasirodė mirštančiam Sergijui kaip angelas ir pasakė, kad nebijotų, nes jie netrukus susitiks danguje.

Jeilio istorikas John Richard Boswell aptiko šią ankstyvąją krikščionybės istoriją ir aprašė prieš dvidešimt metų darbe „Same Sex Unions In Pre-Modern Europe“ (1994).

Antikiniuose bažnyčios liturgijos dokumentuose jis aptiko „Tos pačios lyties sąjungų patarnavimus“ (10-ojo ir 11-ojo amžiaus Graikija), o taip pat „Dviejų vyrų sujungimo tvarką“ (11-ojo ir 12-ojo amžiaus slavai).
Taip pat daug aprašų, kuomet:
• bendruomenė susirinkdavo bažnyčioje,
• pora būdavo palaiminama prie altoriaus,
• jie būdavo susikabinę rankomis, kaip ir heteroseksualiose santuokose,
• dalyvaudavo kunigai
• vykdavo Eucharistija
• po to vykdavo vestuvių puota.

14-ojo amžiaus Serbijos slavų „Tos pačios lyties sąjungų tvarkoje“, sujungiančioje du vyrus ar dvi moteris, nurodyta, kad pora padeda dešiniąsias rankas ant Evangelijos, o kairiosiose laiko kryžius. Pabučiavusi Evangeliją pora privalėjo pasibučiuoti, o po to kunigas, pakėlęs Eucharistiją, duodavo jiems Komuniją.

Boswell aprašė tokias šventinamas sąjungas iki pat 18-ojo amžiaus.

Vėlyvaisiais viduramžiais Prancūzijoje, „brolystės“ (affrèrement) kontraktas buvo sudaromas tarp vyrų, kurie prisiekdavo gyventi kartu ir dalintis „un pain, un vin, et une bourse“ – tą pačią duoną, vyną ir piniginę

Kiti tikėjimai, tokie kai induizmas bei senieji Amerikos tikėjimai, taip pat yra įpynę pagarbą tos pačios lytiems poroms savo istorijoje.

Tad kuomet dešinieji krikščionys evangelikai šneka apie „tradicinę santuoką“, tokio dalyko paprasčiausiai nėra.

Pagal Care2.com.

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=9547