Žymiausi Rusijos gėjai
Data: 2013.02.03 07:30
Tema: Kita informacija


Rusija sukėlė tikrą šurmulį, sumaniusi naują įstatymą dėl „homoseksualizmo propagandos“ draudimo. Kol kas dar neaišku, kaip naujajame įstatyme bus apibrėžta ši „propaganda“, tačiau jei šis įstatymas bus analogiškas tam, kurį jau priėmė Sankt Peterburgo valdžia, bus uždrausta bet kokia medžiaga, kuri „formuoja nuomonę“, kad tos pačios lyties asmenų meilė yra tokia pati, kaip ir tradicinė. Šis įstatymas prieštarautų Jungtinių Tautų rezoliucijai dėl žmogaus teisių, kuri draudžia diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu, rašoma slon.ru.

1. Piotras Čaikovskis, kompozitorius

Apie daugybę žymaus kompozitoriaus įsimylėjimų mes žinome ne tik iš jo amžininkų, bet ir iš jo paties dienoraščių ir laiškų. Tiesa, didelės paslapties tame ir nebuvo, P. Čaikovskio polinkis į santykius su vyrais buvo plačiai aptarinėjamas. 1862 metais P. Čaikovskis draugų kompanijoje, kurioje buvo ir jo tariamas partneris poetas Apuchtinas, pateko į tam tikrą homoseksualinį skandalą Peterburgo restorane „Šotanas“. Po skandalo Piotras laiške savo broliui Modestui rašė: „Mano homoseksuali reputacija krenta ant visos konservatorijos, ir dėl to man dar labiau gėda ir sunku.“

Laiškuose (ypač broliui) kompozitorius visiškai atviras: „Įsivaizduokite! Šiomis dienomis aš netgi nuvykau pas Bulatovą į kaimą, jo namas yra ne kas kita, o pederastų viešnamis. Negana to, kad aš ten buvau, aš dar ir įsimylėjau kaip katinas jo vairuotoją. Tad tu visiškai teisus, savo laiške sakydamas, kad, nepaisant jokių pasižadėjimų, nėra galimybės susilaikyti nuo savo silpnybių.“

Įdomu tai, kad kai 1877 metų laiške jis broliui prisipažįsta dėl savo meilės 22 metų smuikininkui Josifui Kotekui, jis pažymi, kad nenori išeiti iš grynai platoniškų santykių ribų: „Negaliu pasakyti, kad mano meilė jam yra visiškai gryna. Kai jis glosto mane, kai guli, padėjęs galvą man ant krūtinės, o aš ranka braukiu per jo plaukus ir slapta juos bučiuoju, kai valandų valandas laikau jo ranką ir kovoju su savimi, kad nenukrisčiau prieš jį ir nepabučiuočiau jo kojyčių, aistra su nesuvokiama jėga kelia manyje audras, mano balsas dreba, ir aš kalbu kažkokias nesąmones. Tačiau aš esu nutolęs nuo kūniško ryšio noro. Aš jaučiu, kad jei tai nutiktų, aš atvėsčiau jo atžvilgiu. Man būtų šlykštu, jei šis nuostabus jaunuolis nusižemintų iki lytinių santykių su susenusiu ir storapilviu vyru. Kaip tai būtų šlykštu ir koks pats sau šlykštus pasidaryčiau! To nereikia.“

Daugiau: Balsas.lt.

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=7268