Popiežius sako, kad jam „gėda“ dėl lytinio išnaudojimo skandalo Prancūzijos Bažnyčioje. Ar atgaila tikra?
Data: 2021.10.07 19:40
Tema: Komentarai, nuomonės


Popiežius Pranciškus trečiadienį pareiškė, kad jam „gėda“ dėl Prancūzijos kunigų ir kitų dvasininkų vykdyto nepilnamečių lytinio išnaudojimo, kurį atskleidė šią savaitę paskelbta nepriklausomo tyrimo atskaita, skelbia LRT. Gayline.LT redakcija klausia - kiek bažnyčia dar apsimetinės, kad dramblio kambaryje nėra ir tik jam ištrypus visą kambarį imamasi veiksmų?

„Noriu išsakyti aukoms savo liūdesį ir sielvartą dėl jų patirtų traumų ir savo gėdą, mūsų gėdą, dėl to, kad Bažnyčia per ilgai nesugebėjo jiems skirti dėmesio“, – kalbėjo pontifikas per bendrąją audienciją. - „Meldžiuosi aš ir mes visi kartu meldžiamės: „Tau, Viešpatie, šlovė, mums gėda“. Tai gėdos akimirka“.

Pranciškus paragino dvasininkus ir toliau dėti visas pastangas, kad panašios tragedijos nepasikartotų, ir pasiūlė savo paramą prancūzų kunigams „šio sunkaus, bet sveiko išbandymo akivaizdoje“. Jis taip pat paragino Prancūzijos katalikus „prisiimti atsakomybę užtikrinti, kad Bažnyčia būtų saugūs namai visiems“.

"Įdomu kiek dar kartų bus kartojami tie patys žodžiai paskelbiant didesnio tyrimo rezultatus vis kitoje šalyje? O po to tai kartojasi vėl ir vėl. Štai ir Lietuvoje bažnyčios noras tirti ir taip retus pranešimus apie vaikų tvirkinimą yra apgailėtinas. Iš tiesų ir toliau bandoma dangstyti nusikaltimus", - sako Gayline.LT redakcijos savanoris M. Noreika.

Pasak jo, bažnyčia turėtų siekti, kad tokiems nusikaltimams visose šalyse nebūtų taikoma senatis ir leisti atlikti tyrimus atsakingų institucijų pareigūnams. Gal tuomet iš tiesų būtų galima patikėti, kad bažnyčios atstovams ne tik gėda, bet jie nori užkirsti pedofilijai kelią.

Daugiau LRT.

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=14038